Lista aktualności Lista aktualności

Apel o ostrożność

W związku z utrzymującym się bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym lasów Nadleśnictwo Cierpiszewo zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych

oraz o zgłaszanie wszelkich niepokojących zjawisk (pożar, wydobywający się dym, itp.) do Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Cierpiszewo: tel. 56 674 44 30, 730 281 847 lub do Straży Pożarnej: 998, 112.

Apelujemy o ostrożne zachowywanie się podczas wypoczynku w lasach. Przypominamy jednocześnie, że na terenach leśnych i śródleśnych zabronione jest używanie otwartego ognia, rozpalania ognisk, grilli oraz palenia tytoniu. Zakaz rozniecania ognia i używania otwartego płomienia obowiązuje również w odległości 100 metrów od granicy lasu.

Przypominamy także, że pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami  po terenach leśnych wolno nam się poruszać tylko drogami publicznymi oraz udostępnionymi dla ruchu turystycznego, czyli tymi, na których stoją drogowskazy lub specjalne znaki informujące o udostępnieniu drogi. Brak znaków czy zakazu wjazdu nie oznacza, że jest to trasa, którą możemy się poruszać.