Lista aktualności Lista aktualności

Bardzo wysokie zagrożenie pożarowe

Nadleśnictwo Cierpiszewo należy do I, najwyższej, kategorii zagrożenia pożarowego lasów. Z dniem 1 marca br na terenie nadleśnictwa została rozpoczęta bezpośrednia akcja ochrony przeciwpożarowej lasów.

Od długiego czasu obserwujemy trudne  warunki pogodowe pod względem opadów atmosferycznych. W lesie i na terenach łąkowych panuje III - najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
W związku z tym, Nadleśnictwo Cierpiszewo zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w terenach leśnych oraz zgłaszanie wszelkich niepokojących zjawisk (pożar, wydobywający się dym, itp.) do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego znajdującego się w nadleśnictwie:

                                               
                                                kom.          730 281 847
                                                PSP            998
                                                lub             112

 Apelujemy o ostrożne zachowanie się podczas wypoczynku w lasach. Przypominamy jednocześnie, że na terenach leśnych i śródleśnych zabronione jest używanie otwartego ognia, rozpalania ognisk, grilli oraz palenia tytoniu. Zakaz rozniecania ognia i używania otwartego płomienia obowiązuje również o odległości 100 metrów od granicy lasu. Przypominamy także, iż pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami po terenach leśnych wolno nam się poruszać tylko drogami publicznymi oraz udostępnionymi dla ruchu turystycznego.