Lista aktualności Lista aktualności

Drogi pożarowe w lesie

W chwili pożaru lasu, warunkiem przeprowadzenia sprawnej akcji gaśniczej są prawidłowo utrzymane drogi pożarowe. Dojazdy pożarowe stanowi sieć dróg leśnych i publicznych , które muszą być utrzymane w sposób zapewniający ich przejezdność oraz odpowiednie oznakowanie.

Nadleśnictwo Cierpiszewo dysponuje ok. 98 km dróg pożarowych, ponumerowanych od nr 1 do nr 25. Aby drogi spełniały swoją funkcję, są kontrolowane przez pracowników nadleśnictwa  pod względem  przejezdności (zatarasowanie powalonymi drzewami  lub pojazdami, które nie powinny na nie wjeżdżać) dewastacji nawierzchni lub poboczy, zaśmiecenia. Rozkład dróg pożarowych na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo jest przekazany do Komend Państwowych Straży Pożarnych w Toruniu, Bydgoszczy i Inowrocławiu.
                                         
Przypominamy, że na terenach  leśnych  zabronione jest używanie otwartego ognia (rozpalania ognisk, grilli oraz palenia tytoniu). Zakaz  używania otwartego ognia obowiązuje również w odległości  do 100 metrów od granicy lasu. Pojazdami silnikowymi i zaprzęgowymi  po terenach leśnych wolno  się poruszać tylko drogami publicznymi oraz udostępnionymi dla ruchu turystycznego. Drogi te są oznakowane.
Brak oznakowania drogi oznacza, że objęta jest zakazem wjazdu.