Lista aktualności Lista aktualności

Monitoring terenów leśnych i budynków

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ
W NADLEŚNICTWIE CIERPISZEWO.


Pod zarządem Nadleśnictwa Cierpiszewo znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych na mocy Zarządzenia nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji monitoringu wizyjnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”.
Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 788 ze zm.).
Administratorem danych zgodnie z
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO jest Nadleśnictwo Cierpiszewo, ul. Sosnowa 42, 87-165 Cierpice, tel. 56 674 44 30.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.
Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych.

MONITORING BUDYNKÓW NADLEŚNICTWA CIERPISZEWO.

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa, na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.
Na podstawie
art. 13 RODO, Nadleśnictwo Cierpiszewo informuje, że:
•    Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek siedziby Nadleśnictwa, garaże oraz parkingi przy ul. Sosnowa 42, 87-165 Cierpice.
•    Administratorem danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Cierpiszewo z siedzibą przy ul. Sosnowa 42,  87-165 Cierpice, tel. 56 674 44 30.
•    Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
•    Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania,
•    Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych.