Gekennzeichneter Inhalt

Obiekty edukacyjne

Prowadzeniu edukacji leśnej służą przygotowane obiekty, ale każdy fragment lasu może być wspaniałą "leśną klasą".

Leśna ścieżka edukacyjna
Ścieżka edukacyjna zaczyna się przy siedzibie Nadleśnictwa Cierpiszewo i tworzy pętlę o długości ok. 2 km. Na trasie przygotowano przystanki, na których można zapoznać się z wybranymi zagadnieniami prowadzonej przez nadleśnictwo gospodarki leśnej. Ścieżka biegnie skrajem wielkiego pożarzyska z 1992 roku.

Sala narad w siedzibie nadleśnictwa
Sala narad, wyposażona w sprzęt audiowizualny, może służyć jako miejsce wprowadzenia do zajęć terenowych.

Las - najwspanialszy obiekt edukacyjny
Najlepszym obiektem edukacji leśnej jest oczywiście las. Przewodnikiem po nim będzie miejscowy leśnik. Mimo ubogich siedlisk i dość jednolitych lasów można w Nadleśnictwie Cierpiszewo znaleźć miejsca, które "zilustrują" prawie każdy leśny temat.