Asset Publisher Asset Publisher

ODWOŁANO ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Cierpiszewo informuje, że z dniem 08.09.2017 r. został odwołany okresowy zakaz wstępu do lasu.

 

Zarządzenie nr 23/17

Nadleśniczego Nadleśnictwa Cierpiszewo

z dnia 08 września 2017 roku

 

w sprawie odwołania zakazu wstępu do lasu

 

znak ZG.0210.14.2017

Na podstawie art. 26 ust 3 pkt 3 oraz art. 35 ust. 1 Ustawy o lasach z dnia  28 września 1991r. (Dz.U.2017.788 t.j. z późn. zmianami) oraz § 22 ust.3 Statutu PGLP LP stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r w sprawie statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu  Lasy Państwowe zarządzam co następuje:

 

§1

 

Odwołuję zakaz wstępu do lasu wprowadzony Zarządzeniem nr 22/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cierpiszewo z dnia 12 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu znak spr.: NS.2610.1.2017

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Nadleśniczy

(-) Dariusz Mularzuk

………………………………..

 

Cierpice, dnia 08.09.2017 r.