Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Cierpiszewo
Nadleśnictwo Cierpiszewo
56 674 44 30
56 674 44 31

ul. Sosnowa 42
87-165 Cierpice

Nadleśniczy
Dariusz Mularzuk
56 674 44 30
Zastępca Nadleśniczego
Bogdan Falkowski
56 674 44 32, kom. 602 430 469
Główny Księgowy
Krystyna Katolik
56 674 44 40
Inżynier Nadzoru
Daniel Kruczkowski
56 674 44 48, kom. 602 121 525

Stanowisko ds. pracowniczych

Hanna Obuszewska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 56 674 44 30, 56 674 44 31

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Bartosz-Sroka
Specjalista Służby Leśnej (sprzedaż drewna dla klientów detalicznych,ochrona przeciwpożarowa, BHP, nasiennictwo i szkółkarstwo)
Tel.: 56 674 44 38
Jacek Mazanowski
Starszy Specjalista Służby Leśnej (stan posiadania, edukacja leśna, gospodarka łowiecka, administrator SILP)
Tel.: 56 674 44 36
Andrzej Szafkowski
Specjalista Służby Leśnej (ochrona lasu, ochrona przyrody, użytkowanie lasu, zamówienia publiczne, zagospodarowanie turystyczne)
Tel.: 56 674 44 37
Paweł Grabowski
Specjalista Służby Leśnej (sprzedaż dewna)
Tel.: 56 674 44 35

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Kolińska-Burzacka
Księgowa
Tel.: 56 674 44 46
Halina Rutkowska
Starsza Księgowa
Tel.: 56 674 44 41
Izabela Słomińska
Starsza Księgowa
Tel.: 56 674 44 42

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zofia Falkowska
Sekretarz
Tel.: 56 674 44 44
Małgorzata Toczkiewicz
Referent
Tel.: 56 674 44 43
Dariusz Toczkiewicz
Kierowca
Tel.: 56 674 44 43

Strażnicy Leśni

Jacek Kapela
Starszy Strażnik Leśny p.o. Komendanta Posterunku SL
Tel.: 56 674 44 34, kom. 602 430 254
Marek Chełminiak
Strażnik Leśny
Tel.: 56 674 44 34, kom. 664 455 713

Ochrona Danych Osobowych (ODO)

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych