Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Pracownicy Nadleśnictwa Cierpiszewo prowadzący nadzór nad lasami niepaństwowymi w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa:
Gmina Wielka Nieszawka (wsie: Cierpice, Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka) - Tomasz Gładczenko - tel.  664 455 709
Miasto i Gmina Solec Kujawski (część wsi Przyłubie) - Sławomir Michałowski - tel. 664 455 704
Gmina Rojewo (wsie: Zawiszyn, Rojewice, Glinki, Jezuicka Struga, Jarki, Glinno Wielkie, Osiek Wielki, Stara Wieś) - Andrzej Ciechorski - tel. 600 926 956