Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Prowadzeniu edukacji leśnej służą przygotowane obiekty, ale każdy fragment lasu może być wspaniałą "leśną klasą".

Leśna ścieżka edukacyjna
Ścieżka edukacyjna zaczyna się przy siedzibie Nadleśnictwa Cierpiszewo i tworzy pętlę o długości ok. 2 km. Na trasie przygotowano przystanki, na których można zapoznać się z wybranymi zagadnieniami prowadzonej przez nadleśnictwo gospodarki leśnej. Ścieżka biegnie skrajem wielkiego pożarzyska z 1992 roku.

Sala narad w siedzibie nadleśnictwa
Sala narad, wyposażona w sprzęt audiowizualny, może służyć jako miejsce wprowadzenia do zajęć terenowych.

Las - najwspanialszy obiekt edukacyjny
Najlepszym obiektem edukacji leśnej jest oczywiście las. Przewodnikiem po nim będzie miejscowy leśnik. Mimo ubogich siedlisk i dość jednolitych lasów można w Nadleśnictwie Cierpiszewo znaleźć miejsca, które "zilustrują" prawie każdy leśny temat.