Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Cierpiszewo prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni 14 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 56 tys. m sześc. grubizny, czyli drewna o średnicy ponad 7 cm .

Nadleśnictwo Cierpiszewo prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni 14 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 56 tys. m sześc. grubizny, czyli drewna o średnicy ponad 7 cm .

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej) i porządkowania stanu sanitarnego lasu. Większość pozyskania stanowi drewno sosnowe. Z gatunków liściastych pozyskuje się niewielkie ilości takich gatunków jak brzoza, olsza, dąb.

W latach 2012-2013 duża ilość drewna w Nadleśnictwie Cierpiszewo pochodziło z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, tj. huraganowego wiatru.

Drewno trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a wykorzystuje się je jako odnawialne źródło energii.

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży drewna Nadleśnictwa Cierpiszewo.

 

Wielu z nas nie zauważa jednak w ilu momentach naszego życia korzystamy z innych pożytków płynących z lasu. Każdy z nas siada przy wigilijnym stole, przy którym nie mogłoby zabraknąć pięknego i pachnącego drzewka świerkowego. 

Latem i jesienią nie możemy się doczekać kiedy wybierzemy się na wyprawę na jagody czy grzyby. Przez cały rok las obdarowuje nas licznymi owocami i ziołami.