Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby lesne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 55 lat, a przeciętna zasobność przekracza 200 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

  • 98 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, u nas sosny
  • 1,5 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
  • 0,5 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

  • 97 proc. – sosna, modrzew
  • 2 proc. – brzoza
  • 1 proc. – olcha
  • 0,5 proc. – dąb
  • 0,5 proc. – pozostałe

 

 

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

   25 proc. – I klasa
   11 proc. – II klasa
   23 proc. – III klasa
   15 proc. – IV klasa
   12 proc. – V klasa
   14 proc. – VI klasa i starsze